Welkom op het Forum

Met het registreren op dit forum geef je aan dat je je zult gedragen naar de gedragsregels die op deze pagina genoemd worden. Als je het niet met deze regels eens bent, kun je een moderator of de beheerder mailen (voor een overzicht van de moderators, zie hieronder). Bij het niet houden aan de regels die op deze pagina genoemd worden, kunnen de moderators en de beheerder van deze site je bepaalde strafmaatregels opleggen. Dit zal in de regel echter pas gebeuren na contact over het vertoonde gedrag. Als hier niet op gereageerd wordt beslist de moderator en/of beheerder wat er gedaan moet worden.

Huisregels van het HSP forum

Regels? Waarom??
Deze regels zijn opgesteld door een aantal vaste bezoekers, aangezien we het forum een veilige plek willen laten zijn voor alle bezoekers. Het zijn slechts een aantal eenvoudige regels, waar je je aan dient te houden.

Als je een nieuw onderwerp begint, gebruik dan een duidelijk onderwerp-titel:

Niet schelden of bedreigen - niet op het forum maar ook niet per e-mail aan een bezoeker.

Hou je aan de fatsoensregels die we in Nederland met elkaar gewend zijn te gebruiken

Hou er rekening mee dat 5broden2vissen.nl een christelijke website is. Gedragingen, taalgebruik, uitlatingen, reacties en dergelijke dienen NIET in strijd te zijn met christelijke normen en waarden. Behandel medegebruikers met respect.

Ben je jonger dan 16 jaar, dan ben je ook van harte welkom, maar vraag even aan je ouders om toestemming, voordat je jezelf registreert. Bij gebruik en registratie gaan wij er vanuit dat je toestemming hebt van je ouders.

Geen reclame (spammen).

Niet crossposten (hetzelfde bericht op meer fora plaatsen).

Geen berichten plaatsen die niets met het onderwerp van dit forum te maken hebben.

Felle en heftige discussies zijn toegestaan, zo lang je een ieder in zijn/haar waarde laat. Probeer je op dit forum te gedragen zoals je doet wanneer je iemand in het echt ontmoet.

Respecteer andere bezoekers. Bezoekers van alle leeftijden en niveaus doen mee aan de discussies op dit forum.

Het is toegestaan om adressen van websites (URL's) in je bericht op te nemen. Indien je echter naar websites linkt die wettelijke grenzen en/of de grenzen van het fatsoen overschrijden, wordt je bericht verwijderd.

Van berichten die strafbare feiten bevatten, wordt aangifte gedaan bij de politie.


Door gebruik te maken van dit forum verklaar je je bekend en akkoord met deze huisregels.

Privacy

5broden2vissen.nl respecteert jouw privacy! Indien je contact hebt met 5broden2vissen.nl, op welke wijze dan ook, zal geen informatie over of van jou aan derden worden vrijgegeven of worden verkocht. Ook stuurt 5broden2vissen.nl jou geen ongevraagde mail! Indien je ons jouw persoonlijke gegevens verstrekt, worden deze in onze bestanden veilig opgenomen en worden ze verwerkt:
- voor het beheer van het ledenbestand, de site en de aangeboden service; indien je hiervoor afmeldt, zullen deze gegevens worden verwijderd.
- voor het uitvoeren van marktstudies en enquetes.
- voor beveiligingsdoeleinden, zo worden Ip-adressen tijdelijk vastgelegd in het logsysteem van 5broden2vissen.nl.

De redactie van 5broden2vissen.nl behoudt zich het recht voor om alle communicatie via de website (waaronder privé berichten) te lezen, wanneer we het vermoeden hebben dat we daarmee misbruik, strafbare feiten of anderszins overtredingen van onze algemene voorwaarden kunnen opsporen of voorkomen. Dit is een belangrijk middel om 5broden2vissen.nl veilig en gezellig te houden voor iedereen, en we hopen dat je daar begrip voor hebt. Wanneer we van dit recht gebruik maken, zal deze communicatie uitsluitend worden gelezen door de redactie van 5broden2vissen.nl, en door niemand anders.
Uitsluitend wanneer de rechter ons dit opdraagt, wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Op jouw gegevens is de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Bij deelname aan discussies is het invullen van een e-mailadres verplicht. Dat doe je door je te registreren. Je kunt ervoor kiezen om de functie "E-mailadres verstoppen" te gebruiken. Je e-mailadres is dan niet zichtbaar voor andere bezoekers. 5broden2vissen.nl en/of de beheerder van dit forum zal je e-mailadres niet publiceren of op enige andere wijze aan derden ter beschikking stellen tenzij 5broden2vissen.nl en/of de beheerder daartoe op wettelijke grond wordt verplicht.

Cookies

Om jou een optimale service aan te bieden, kan 5broden2vissen.nl gebruik maken van cookies. Een "cookie" is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op jouw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met jou contact kan worden opgenomen via e-mail. Je hebt ook de mogelijkheid jouw browser zodanig te configureren dat hij je verwittigt telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Het gebruik van cookies is alleen om een veilig en flexibel registratie- en login-systeem te creëren. Zodat jij altijd snel kunt inloggen!

Directe/indirecte schade

5broden2vissen.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of van de sites waarnaar wij linken of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen of te bezoeken.

Misbruik

Als je je niet aan deze huisregels houdt kan de beheerder of één van de moderators je berichten wijzigen of verwijderen. Bij herhaaldelijk misbruik kan de beheerder of één van de moderators je op de zwarte lijst plaatsen. Je kunt dan (tijdelijk) niet meer deelnemen aan het forum.

Disclaimer

Berichten op dit forum vertegenwoordigen de mening van de afzender. Dat een bericht op het forum staat wil dan ook niet zeggen dat de inhoud ervan de mening vertegenwoordigt van en/of de instemming heeft van 5broden2vissen.nl en/of de beheerder van dit forum.

5broden2vissen.nl noch de beheerder van dit forum kan op welke wijze ook aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de geplaatste berichten. 5broden2vissen.nl en de beheerder van dit forum behouden zich het recht voor om gebruikers zonder opgaaf van redenen te weigeren of om berichten te wijzigen of te verwijderen.

5broden2vissen.nl behoudt zich het recht voor om de huisregels op elk moment te kunnen wijzigen.


Gebruikersnaam kiezen

Je kunt je ook registreren op dit forum en kiest dan een gebruikersnaam.
Denk hier goed over na. Gebruik niet je voor- of achternaam, zodat anderen je herkennen. Op internet kan alles en iedereen lezen wat jij schrijft... (ook schoonfamilie, buren, mensen uit je kerk,...) Kies liever als gebruikersnaam: de naam van je lievelingsdier, bloem, een nickname, etc.
Ik vertel je dit om ook je eigen identiteit te beschermen.
Maar kies wel een naam die voor een Nederlander duidelijk is, tenslotte moet de beheerder aan de hand van je mailadres en je gebruikersnaam besluiten om je wel of niet toe te laten....

Ik ga akkoord met de voorwaarden en wil graag naar het forum.

Het forum opent in een nieuw venster.Home

Wat is HSP

Zelftest

Agenda

Links

Boeken

Adressen

Aanbiedingen

Forum


Copyright 2005 - 2014 © - 5broden2vissen.nl - All rights reserved.